Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
بازدید:
تاريخ : 1398/02/25
انتخاب بهترین وکیل طلاق یکی از مهم ترین تصمیم های زوجین می شود که این انتخاب با مشکلات دیگر چون هزینه ، شناخت وکیل ، و .. برخوردار می باشدبازدید:
تاريخ : 1398/02/25
وکیل خانواده، اصطلاح عامی است که ممکن است برای شخصی با شرایط وکیل مدنی، وکیل حقوقی و یا وکیل خانواده به معنی مصطلحبازدید:
تاريخ : 1398/02/25
در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است