Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
موسسه حقوقی پندار :: اخبار
بازدید:
تاريخ : 1398/06/03

اختلاف بين زوجين مي تواند منجر به طلاق شود كه درخواست طلاق سه حالت دارد : حالت اول به صورت توافقي انجام ميشود كه در اين حالت زوجين هيچ دخالتي در انجام كارهاي دادگاه و طلاق ندارند و بدون حضور آنها و با داشتن وكيل طلاق كارها در عرض يك هفته انجام مي شود در طلاق توافقي زوجين مي توانند باهم توافق كنند كه زوجه در ازاي طلاق مهريه خود را ببخشد يا بخشي را گرفته  بخشي را ببخشد و همچنين در مورد بچه و ديگر موارد توافق نمايند.


حالت دوم درخواست طلاق از طرف زوج مي باشد كه در اين مرحله پس از طي مراحل دادگاه و ... كه تقريبال به مدت 4 الي 6 ماه طول مي كشد و زوج مي تواند با رعايت شرايط مقرر قانون مدني و پرداخت كليه حقوق مالي زوجه مهريه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف دارايي در صورتي كه در سند ازدواج آن را امضاء نموده باشد در هر زمان براي طلاق اقدام كند در اين مراحل نيازي به وجود زوج نمي باشد و اجراي صيغه طلاق در دفترخانه بدون حضور زوج انجام خواهد شد.

حالت سوم درخواست طلاق از طرف زوجه ميباشد در اين حالت اگر زوجه در دفتر ازدواج حق طلاق را داشته باشد با مشكلي برخورد نخواهد كرد و ميتواند با طي مراحل دادگاه اقدام به طلاق نمايد اما در غير اين صورت ار آنجايي كه در اسلام حق طلاق با مرد است و زن حق درخواست طلاق را ندارد و نمي تواند بدون اثبات دلايل منطقي براي دادگاه اقدام به طلاق نمايد كه اين دلايل ميتواند شامل موراد زير باشد:
زوجه در صورت اثبات ( عسر و حرج ) زوج مانند اعتياد، محكوميت قطعي و يا استنكاف و يا عجز از پرداخت نفقه، سوء معاشرت و امثال آنها مي تواند دادخواست طلاق بدهد يا ممكن است درخواست طلاق از سوي زن به واسطه كراهتي باشد كه زوجه نسبت به زوج دارد در نتيجه مي تواند در مقابل مالي كه به همسرش مي دهد تقاضاي طلاق كند ( طلاق خلع )

 

منبع : موسسه حقوقي پندار

بازدید:
تاريخ : 1398/05/14

وكيل ملكي مجرب كيست؟ وكيل پايه يك امور اراضي و املاك چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ همچنين وكيل ملك خبره در چه پرونده هايي تبحر و تجربه دارد؟ متداول ترين دعاوي ملكي كدام ها هستند؟ و سوالات و اطلاعاتي از اين دست را در اين مقاله شرح داده ايم.

 

بازدید:
تاريخ : 1398/05/08

تقريبا ۶۰ سال پيش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لايحه استقلال وكلا با پافشاري‌هاي دكتر مصدق تصويب شد،وكيل كسي است كه از طرف شخص ديگري ، حقوقي يا حقيقي ،به موجب عقد وكالت براي انجام كاري مأمور مي‌شود.


غالب افراد جامعه مي دانند كه چه حق يا حقوقي دارند، ولي اشكال در اينست كه نمي دانند در صورت نقص آن چگونه بايد آن حق را به دست آورند. پديدۀ احقاق يك امر حقوقي و يك امر فني و تخصصي است كه از طريق مقامات قضائي و بهترين وكيل تهران بايد كسب و حفظ و حمايت شود.بهترين وكيل تهران بايست در كار خود چنان متخصص باشد كه با طرح دعوي اشتباه يا با انتخاب مسير نادرست، باعث تحميل هزينه هاي سنگين زماني و مالي به موكل نشود.

اهميت وكلا

اهميت نقش وكلا در اجراي عدالت تا بدانجاست كه امروزه يكي از اصلي ترين معيارهاي سنجش عدالت دستگاه قضايي در جوامع، حق دفاع و داشتن وكيل و آزادي و استقلال وكلا در انجام وظايف حرفه اي مي باشد؛ زيرا عدالت واقعي محقق نمي گردد مگر اينكه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بتوانند بدون هيچ ترس و واهمه اي اظهارات و مدافعات خود را آزادانه بيان نمايند و قاضي نيز بتواند با استقلال تام تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.

تخلفات وكلا

وكيل با سوگندي كه مي‌خورد درواقع خود را مقيد و ملتزم به رعايت كليه قوانين دانسته و همواره خود را پايبند به اجراي آن مي‌داند. بنابراين آگاهي نسبت به نظامات و پرهيز از رفتار خلاف آن در ارتقاء امنيت شغلي و جايگاه وكيل در جامعه پيرامون خود داراي اهميت خاصي است.حداقل مجازات، براي متخلفان حرفه وكالت توبيخ و حداكثر مجازات محروميت دائم از شغل وكالت است.

 

وظايف حرفه اي وكيل نسبت به موكل را در يك تقسيم بندي ۳ گانه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم:

۱- وظايف و تعهدات قراردادي

۲- وظايف و الزامات قانوني

۳- وظايف اخلاقي

 

 

منبع : موسسه حقوقي پندار

بازدید:
تاريخ : 1398/02/25
انتخاب بهترین وکیل طلاق یکی از مهم ترین تصمیم های زوجین می شود که این انتخاب با مشکلات دیگر چون هزینه ، شناخت وکیل ، و .. برخوردار می باشدبازدید:
تاريخ : 1398/02/25
وکیل خانواده، اصطلاح عامی است که ممکن است برای شخصی با شرایط وکیل مدنی، وکیل حقوقی و یا وکیل خانواده به معنی مصطلح
  1  2